2017،November،21 | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

IZEH PRESS

مردم ایذه شهرداری را ناکارآمد در جلوگیری از سد معبر و زباله سازی در سطح شهر می دانند.