قدرت طلبی و حسادت تیشه به ریشه مان می زند!

به گزارش پایگاه خبری ایذه پرس؛ از زمان انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی حوزه ایذه وباغملک ۱ سال و ۲ ماه و ۱۰ روز می گذرد.

تلاش های شبانه روزی نماینده از هیچ کس پوشیده نیست.هدایت الله خادمی در زمان انتخابات وعده داد حداکثر تلاش خود را برای انتقال آب به دشت های ایذه و باغ ملک انجام دهد؛ حال که این پروژه در مراحل نهایی اجرایی شدن قرار گرفته با خبر شدیم عده ای که به دنبال قدرت و منافع خویش می باشند نزد مقامات مهم کشور رفته و با گفتن حرف های چون “ما آب به اندازه کافی داریم” و “انتقال آب باعث اختلاف و درگیری می شود” و… تیشه ای به ریشه شهرمان زده اند.

آیا وقت آن نرسیده است که منافع شخصی را کنار گذاشته و دست در دست هم دهیم برای آبادی شهر؟؟؟