به گزارش پایگاه خبری ایذه پرس؛ شعر زیبای ماشاالله براتی در وصف شهرستان ایذه به نام آنزان من و به خوانندگی آرمان اسماعیلی را برایتان قرار داده ایم.

 

دانلود

 

 

 

متن شهر:

 

اینجا که بیشه زار شیرانی دلیر است

اینجا همان آنزان من یا مالمیر است

اینجا نسیمی می وزد هردم به سویم

چون آشنا پا می نهد هردم به کویم

اینجا صداقت واژه نام آشنایی است

اینجا که گندمزار مردم بی ریایی است

اینجا که می آیی صداقت مردنی نیست

گلپونه احساس مردم چیدنی نیست

با جانماز عشق باید اقتدا کرد

با دست پاک روستا رو به خدا کرد

اینجا صفایی سبز دارد مرد چوپان

اینجا که تکیه داده بر اشکفت سلمان

اینجا شجاعت های الهک را ستودند

مردانشان مهر خدا بر دل فزودند

منگشت مان داغ هزاران مرد دیده است

با چشم خود داغ عزیزان را چشیده است

اینجا که آویشن دلش پابند ایل است

اینجا که بویش یادگاری از چویل است

اینجا که رستنگاه مردانی دلیر است

اینجا همان آنزان من یا مالمیر است

 

شاعر : ماشالله براتی

 

انتهای خبر/