به گزارش پایگاه خبری ایذه پرس؛ حکم قاتلانی که در دی ماه گذشته دو خانواده را به رگبار بستند، صادر شد.
دی ماه گذشته دو جوان در اراک اقدام به کشتن اعضای دو خانواده کردند که طی آن شش نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
پس از دستگیری این دو مجرم، دادگاه برای متهم ردیف اول شش بار قصاص نفس، هشت سال حبس و و ۷۴ ضربه شلاق و برای متهم ردیف دوم ۵۵ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان ایذه در نظر گرفت.ایذه پرس