حمله خرس وحشی به یک‌ مرد اهل روستای ممبین ایذه

حمله خرس وحشی به یک‌ مرد اهل روستای ممبین ایذه