به گزارش پایگاه خبری ایذه پرس؛مطابق جدول از ۱۱ نفر اعضاء شورای شهر ایذه تنها ۲ نفر مدرک در رشته ی عمران و کشاورزی دارد و هیچ کدام مدرکی در رابطه با شهرسازی،زیباسازی و رشته های مربوط ندارند البته در این دوره تعداد زیادی از اعضاء شورای شهر کارمند آموزش و پروش می باشند.

شهرداری ایذه - ایذه پرس

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

۱

یوسفعلی سواری

علی محمد

۴۸۰

۱۳۳۷

لیسانس

علوم تربیتی

۲

سلطانعلی سعیدی

دوستعلی

۸۶۲

۱۳۴۱

فوق لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

۳

هدایت اله سلحشوری

عبدالله

۷۱۱

۱۳۴۵

دکترا

پزشک

۴

حمید کیانیان

براتعلی

۳۹۲

۱۳۴۸

فوق لیسانس

مهندسی کشاورزی

۵

هومان مرادی اشکفتی

کمرعلی

۶۱۷

۱۳۵۳

لیسانس

فلسفه

۶

اسماعیل فرهادی

عباسقلی

۴۳۲

۱۳۵۴

فوق لیسانس

مدیریت

۷

پویا اسکندری سبزی

ناصر

۱۸۹۹

۱۳۵۵

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی و روابط بین الملل

۸

علی اسماعیل وندی

غلامعلی

۲۱۳۱

۱۳۵۸

لیسانس

برق

۹

مجاهد مقصودی

عبدالحسین

۷۶۳

۱۳۵۸

فوق لیسانس

فیزیک

۱۰

ایمان داودی زیلایی

جانعلی

۱۸۰۲۷

۱۳۵۸

لیسانس

عمران

۱۱

حسین اسماعیل پور

قربانعلی

۱۴

۱۳۶۰

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

لیست سرپرستان شهرداران این دوره از شورای شهر ایذه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

از تاریخ

تا تاریخ

به مدت

۱

عبدالحسین حسینی

سرپرست

۲

مهران باباپور

شهردار

۳۰/۱۰/۱۳۹۴

۳

انوشیروان بهرامی

سرپرست

۱/۱۰/۱۳۹۴

۲۴/۱۲/۱۳۹۴

سه ماه

۴

انوشیروان بهرامی

شهردار

۲۴/۱۲/۱۳۹۴

 تاکنون

انتهای خبر/